Opleiding Niet Dringend Patiëntenvervoer

Dit is een interne opleiding in afwachting tot de richtlijnen van de wettelijke procedure.

Waarom Niet Dringend Patiëntenvervoer 

De opleiding Niet Dringend Patiëntenvervoer is ingericht voor hulpverleners die willen werken in het secundair ziekenvervoer. De ambulancier verzorgt het vervoer van patiënten die geen dringende medische zorg nodig hebben. Deze patiënten vertonen aanvankelijk een stabiele gezondheidstoestand bij aanvang van het transport, en de ambulancier houdt gedurende de reis toezicht op hun gezondheidstoestand.

Inhoud

Je leert de theorie én praktijk van EHBO. Je doet ook een stage van minstens 40 uren. Volgende topics komen aan bod tijdens de lessen:

ethiek

communicatieve vaardigheden

hef- en tiltechnieken

hygiëne en preventie van infecties

EHBO

risicoanalyse

Doelstellingen

Na de opleiding krijg je het certificaat van hulpverlener. vyvex is erkend als officieel opleidingscentrum door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).


Na het succesvol afronden van de opleiding kan je:

eerste hulp correct toepassen

definitieve (wond)verzorging adequaat toepassen

zelfstandig patiënten vervoeren

Doelgroep

De opleiding Niet Dringend Patiëntenvervoer is ingericht voor hulpverleners die willen werken in het secundair ziekenvervoer. 

160 uren

maximum 15 personen

Nederlands

geen voorkennis

op aanvraag

Boom of op locatie